Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

[page_title]

Název projektu

Propustek v km 4,355 Boršov nad Vltavou na trati Rožnov – Černý Kříž

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Plzeň

Fakturační cena

275 657 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2015