Oprava propustku u Boršova nad Vltavou

Název projektu

Propustek v km 4,355 Boršov nad Vltavou na trati Rožnov – Černý Kříž

Fakturační cena

275 657 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2015

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Plzeň