Oprava přejezdu ve stanici Kaštice

Název projektu

Oprava přejezdu v km 186,463 v žst. Kaštice na trati Plzeň hl. n. – Žatec

Fakturační cena

541 369 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2010 – 10/2010

Investor

SŽDC, s.o. OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Karlovy Vary