Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

Úvod » Reference » Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí » Oprava mostu v u obce Mlýny

Oprava mostu v u obce Mlýny

Název projektu

Oprava přímého pojíždění OK mostu v km 33,327 (Mlýny) trati Děčín–Jedlová

Investor

SŽDC s. o. SDC Ústí nad Labem

Fakturační cena

160 938 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2011 – 06/2011