Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

Úvod » Reference » Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí » Oprava mostu u Přehořova

Oprava mostu u Přehořova

Název projektu

Oprava mostu vč. vodotěsné izolace v km 143,225 (Přehořov), trati Mladotice–Žatec

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Plzeň

Fakturační cena

1 374 739 Kč bez DPH

Doba výstavby