Oprava mostu u obce Luby

Název projektu

Oprava OK a provedení PKO s vyjmutím OK mostu v km 55,529 (Luby) trati Horažďovice př. – Klatovy

Fakturační cena

825 784 Kč bez DPH

Doba výstavby

09/2011 – 09/2011

Investor

SŽDC s. o. SDC Plzeň