Oprava mostu u obce Dobřany

Název projektu

Oprava mostu v km 85,121 (Dobřany) trati Železná Ruda – Plzeň

Fakturační cena

595 389 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2012 – 07/2012

Investor

SŽDC s. o. OŘ Plzeň