Reference | Opravy a údržba mostů, tunelů a kolejí

Oprava mostu u Mutětína

Název projektu

Oprava mostu v km 27,625 (Mutěnín), trati Havlovice–Tachov

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Plzeň

Fakturační cena

860 201 Kč bez DPH

Doba výstavby