Oprava mostu u Klatov

Název projektu

Sanace SS a provedení PKO mostu v km 57,888 (Klatovy) trati: Horažďovice př. – Klatovy

Fakturační cena

560 063 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2012 – 07/2012

Investor

SŽDC s. o. OŘ Plzeň