Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 v Chebu

Rekonstrukce mostu ev. č. 606-073 v Chebu

Investor

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Vedoucí stavby

Jiří Vlček

Smluvní cena

9 036 684 Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2008 – 10/2008

Technický popis: Rekonstrukce mostu spočívala v úplném odstranění nosné konstrukce z předpjatých ŽB prefabrikátu a jejím nahrazení ocelovou nosnou konstrukcí spolu s ŽB deskou. Spodní stavba mostu byla sanována. Na mostě byly osazeny dva mostní závěry, jeden podpovrchový, druhý ocelový, povrchový. Na mostě nejsou chodníky, na římsách je ocelové svodidlové zábradlí. Jedná se o třípolový most v délce přemostění 60 m a šíři 11,5 m. Společnost Chládek & Tintěra a.s. prováděla sanaci spodní stavby.