Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Rekonstrukce mostního křídla na I/8 v Teplicích

Rekonstrukce mostního křídla na I/8 v Teplicích

Název projektu

I/8 Teplice most ev.č. 8-050..1 - křídlo

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Fakturační cena

8 226 992 Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2014 – 08/2014

Rekonstrukci více než třicet metrů dlouhého a až deset metrů vysokého mostního křídla vyvolalo nestabilní podloží pod jeho základy. Křídlo se vlivem nestabilní zeminy začalo sesouvat na jednokolejnou trať, která vede v bezprostřední blízkosti základů mostu. Hrozilo tak nejen sesunutí mostního křídla na trať, ale samozřejmě také narušení tělesa vozovky.

V první fázi museli stavbaři částečně odtěžit svah podél mostního křídla, které postupně odbourávali. Současně ale zbytek svahu zajišťovali proti pohybu devítimetrovými kotvami, kari sítěmi a stříkaným betonem. Vzhledem k tomu, že základ nového křídla sahal přibližně dva metry pod úroveň stávající koleje, museli stavbaři provést záporové pažení, aby se do něj kolej nesesunula.

Nové mostní křídlo se skládá z pěti dilatačních celků, z nichž každý měří kolem sedmi metrů. V nejnižším bodě je křídlo vysoké 1,5 metru, v nejvyšším bodě měří skoro deset metrů. Vzhledem k délce i výšce stavbaři museli křídlo betonovat po dilatačních celcích, vždy ob jeden. Současně s betonáží prováděli zásyp.

Důležitým prvkem nového křídla je tzv. Chaudyho deska, tedy železobetonová deska, která je kolmá na mostní křídlo směrem do svahu. Jejím účelem je zamezit pohybu křídla směrem od svahu. Deska je součástí prvních dvou nejvyšších dilatačních dílů a ukotvena je v zásypu mezi stávajícím svahem a křídlem mostu, což znemožní jeho vyklánění.

Součástí rekonstrukce mostního křídla byly také přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení železnice. Stávající vedení totiž zasahovalo do nových základů mostního křídla. Provoz na trati zůstal po celou dobu opravy mostu bez výluky, což na stavbaře kladlo mimořádná bezpečnostní opatření.