Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Praskolesy přestavba mostu 2 ev č 1173-4, komunikace III/1173

Praskolesy přestavba mostu 2 ev č 1173-4, komunikace III/1173

Investor

Středočeský kraj

Vedoucí stavby

Ing. Jan Vintrich

Smluvní cena

9 548 265 Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2009 – 06/2009

Byla provedena demolice původního obloukového mostu do úrovně opěr. Opěry byly zesíleny mikropilotami. Na nově vybetonované úložné prahy byla osazena hrncová ložiska. Nosnou konstrukci mostu tvoří dodatečně předpjatá deska s nabetonovanými pochozími římsami. Rozpětí nosné konstrukce je 20 m.