Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Oprava opěrné zdi u zastávky Roudnice nad Labem

Oprava opěrné zdi u zastávky Roudnice nad Labem

Název projektu

Investor

Správa železnic, s.o.

Fakturační cena

Doba výstavby

Oboustranné zdi z lomového kamene v délce asi 2 x 180 metrů drží svahy nad tratí, která v okolí zastávky Roudnice-město vede v hlubokém zářezu. Postupně však docházelo k degradaci a uvolněné kameny začaly padat do tělesa dráhy. Správa železnic proto připravila projekt, který počítal s tím, že se přibližně 50 % zdí kompletně přezdí a zbylá část bude repasována. Nakonec ale bylo nutné přezdít asi 85 % zdi, protože technický stav zdí byl v horším stavu, než se očekávalo. Při snaze přezdít určitou část se totiž vyvalila i část, která byla určena pouze k opravě, tedy očištění a přespárování. Na vině bylo hlavně nesoudržné pojivo s původním kamenem, který zeď tvoří. K opravě stavbaři nakonec použili mnohem větší lomový kámen než ten, který byl použit při výstavbě zdi. Součástí opravy byla také realizace nových říms v souhrnné délce kolem 360 metrů a odvodnění podél trati v prostoru stávajícího silničního mostu, který vede nad tratí.