Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Oprava mostu v km 69,300 trati Praha Bubny – Chomutov

Oprava mostu v km 69,300 trati Praha Bubny – Chomutov

Investor

Viamont DSP a.s.

Vedoucí stavby

Zdeněk Anderka

Smluvní cena

5 656 587 Kč bez DPH

Doba výstavby

05/2008 – 12/2008

Do stávajícího klenbového propustku byly po vyspravení stěn nakotveny těžké izolační pásy a byla provedena betonáž vnitřní klenby a ostění. Dále byly provedeny betonáže křídel a v koruně betonáž parapetní zdi a realizováno zadláždění dna potoka spolu s terénními úpravami.