Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Modernizace žst. Sokolov – podchod pro cestující v km 208,177

Modernizace žst. Sokolov – podchod pro cestující v km 208,177

Investor

SŽDC s.o.

Vedoucí stavby

Petr Novák

Smluvní cena

8 079 158 Kč bez DPH

Doba výstavby

08/2010 – 11/2010

Novostavba železobetonového monolitického podchodu pro pěší pod železniční stanicí Sokolov. Stavba byla realizována ve dvou etapách s východy přes schodiště a výtahové šachty. Stavba je založena pod úrovní hladiny spodní vody. Pro její odvádění slouží čerpací šachty.