Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice Most v ev. km 399,687

Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice Most v ev. km 399,687

Investor

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

Vedoucí stavby

Petr Novák, Miroslav Běhavý

Smluvní cena

5 873 174 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2008 – 04/2009

Náhrada dvou stávajících betonových kleneb pod kolejí č. 1 novými betonovými klenbami, náhrada stávajících říms římsami železobetonovými s osazením nového zábradlí a protihlukové stěny. Provedení vodotěsné izolace na nově zbudované mezilehlé železobetonové desce. Zjištěné trhliny v otvoru č. 2. a 3. byly injektovány. Na celé spodní stavbě byla provedena sanace betonů s ochranným nátěrem a spárování kamenného zdiva. Reprofilace byla prováděna v tl. 1 – 6 cm.