Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Kyselka – II/221 Rekonstrukce mostu ev. č. 221 - 018

Kyselka – II/221 Rekonstrukce mostu ev. č. 221 - 018

Investor

KSÚS Karlovarského kraje

Vedoucí stavby

Ing.Jan Vintrich

Smluvní cena

8 069 773 Kč bez DPH

Doba výstavby

11/2008 – 05/2009

Nový mostní objekt přemosťuje Lomnický potok. Ze statického hlediska se jedná o rám vetknutý do základové konstrukce.
Plošné založení  pro masívní opěry, nosná konstrukce s náběhy celkově o rozpětí 24 m. Tloušťka nosné konstrukce 700 – 1500 mm.
Most je vybaven zábradelním svodidlem.

Stávající mostní objekt rekonstruován v rozsahu:
Nové železobetonové příčníky, závěrná zídka, římsy. Otryskání spodního povrchu nosné konstrukce, nátěry, sanace trámů desky a stávajícíh ložisek.
Most je vybaven novým zábradlím.