Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » III/1123 Mladovice, rekonstrukce mostu ev. č. 1123-4

III/1123 Mladovice, rekonstrukce mostu ev. č. 1123-4

Investor

Středočecký kraj

Vedoucí stavby

Ing. Jan Vintrich

Smluvní cena

6 484 256 Kč bez DPH

Doba výstavby

Spodní stavba sestává z nových železobetonových opěr a křídel shora zakrytých železobetonovou roznášecí deskou z důvodu celkového rozšíření mostu. Spolu s ní je zbudován úložný práh s bloky pod elastomerová ložiska, na kterých je prostě uložená deska mostovky. Konstrukce mostu je vybavena podpovrchovými dilatačními závěry, zábradelním svodidlem ZSNH4/H2 a šesti elastomerovými ložisky.