Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » II/603 Městečko, oprava mostu ev. č. 603-017

II/603 Městečko, oprava mostu ev. č. 603-017

Investor

Středočeský kraj

Vedoucí stavby

Miroslav Běhavý

Smluvní cena

9 471 140 Kč bez DPH

Doba výstavby

04/2009 – 07/2009

Vzpěry a táhla mostu byly sanovány a ošetřeny nátěrem proti zemní vlhkosti. Na spodní stavbě bylo provedeno otryskání podkladu, , hrubá a jemná reprofilace a ochranný nátěr. Po odstranění mostního svršku a o po očištění povrchu nosné konstrukce byly vyvrtány otvory, osazena spřahující výztuž a provedena betonáž. Na pohledové části římsy a chodníku byly osazeny římsové prefabrikáty. Chodník má povrch upraven striáží a je ošetřen ochranným nátěrem.