Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, železniční most v km 398,194

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, železniční most v km 398,194

Investor

SŽDC s.o.

Vedoucí stavby

Jiří Vlček

Smluvní cena

41 091 695 Kč bez DPH

Doba výstavby

01/2010 – 03/2011