Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » [page_title]

[page_title]

Název projektu

Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem-západ

Investor

SŽDC s.o.

Smluvní cena

17 688 286 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2010 – 05/2011