Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem Západ

Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí nad Labem Střekov – Ústí nad Labem Západ

Investor

SŽDC s.o.

Vedoucí stavby

Ing. Jan Vintrich

Smluvní cena

17 688 286 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2010 – 05/2011