Reference | Mostní stavby

Úvod » Reference » Mostní stavby » Rekonstrukce železničního mostu mezi ústeckým Střekovem a Ústím nad Labem-západ

Rekonstrukce železničního mostu mezi ústeckým Střekovem a Ústím nad Labem-západ

Název projektu

Rekonstrukce mostu v km 1,246 trati Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem-západ

Investor

SŽDC s.o.

Smluvní cena

17 688 286 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2010 – 05/2011