Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Oprava koleje a přejezdu na trati Tábor–Bechyně

Oprava koleje a přejezdu na trati Tábor–Bechyně

Název projektu

TSO koleje vč. SVP v km 20,950–22,000 a 0,000–0,300 vč. opravy přejezdu v km 20,180 na trati Tábor–Bechyně

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Fakturační cena

3 915 920 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2011 – 07/2011

Popis stavby

  • Úsek Tábor – Bechyně – první elektrizovaná trať v Rakousku postavená ing.Františkem Křižíkem.
  • Vyřezání keřů a dřevin v úseku celého strojního čištění.               
  • Demontáž nástupištní hrany zastávky Bežerovice v délce 80 m.           
  • Čištění štěrkového lože, podbití a zaštěrkování koleje v úseku zastávka Bežerovice – Bechyně km 20,950 -22,000
  • Úprava banketů a příkopů podél čištěné koleje.                   
  • Následná montáž nástupištní hrany zastávky Bežerovice v délce 80 m  
  • Rekonstrukce dvou asfaltobetonových železničních přejezdů s výměnou dřevěných pražců km 20,180 a 20,950.