Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Souvislá výměna kolejnic mezi Prahou-Radotínem a Dobřichovicemi

Souvislá výměna kolejnic mezi Prahou-Radotínem a Dobřichovicemi

Název projektu

Souvislá výměna kolejnic Praha–Beroun – SO 01; Souvislá výměna kolejnic Praha-Radotín – Dobřichovice, kolej č. 2 v km 10,224–19,067

Investor

Viamont DSP a.s.

Fakturační cena

14 902 017 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2011 – 07/2011

Za poměrně strohým a jednostranně hovořícím názvem se skrývá velmi rozsáhlá těžká střední oprava koleje, kterou jsme prováděli „společně“ s Viamontem pro Správu tratí Praha západ.

Dominantní objem prací se odehrál ve dvacetidenní nepřetržité výluce, kdy bylo nejprve provedeno strojní čištění štěrkového lože,  podbití koleje a doplnění a úprava štěrkového lože do profilu ( komplet prováděl Viamont ). Následně nám Duchcovská svařovna přivezla a s pomocí naší MHSy složila 9 km nových kolejnicových pasů. Naši kolejáři začali ihned s výměnou kolejnic, s počasím a technikou (novou mobilní svařovnou od  Viamontu) při zřizování bezstykové koleje velice srdnatě bojoval tým v čele s Jiřím Nerudou. Kromě svaření 4,5 km z nových kolejnic jsme ještě flastrovali 4,5 km koleje ze starých kolejnic, celkový počet svarů atakoval hranici 600 ks, zřízení bezstykové koleje v délce 9 km, vč. výměny upevňovadel.

V souběhu se svařováním jsme pomocí našich pěti MHS ještě čistili cca 2 km zděných příkopů s úpravou svahů a skoro 1 km banketů. K tomu bylo třeba znovu osadit 500 m nástupištních desek a obnovit tři přejezdy po průjezdu strojní čističkou.

Akce se zúčastnily téměř všechny kapacity závodu 01 a převážná část našich MHS.

Všem patří patřičné poděkování za odvedenou práci v této rozsahem velmi náročné akci.