Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Rekonstrukce výhybek liché zhlaví žst.Tršnice

Rekonstrukce výhybek liché zhlaví žst.Tršnice

Investor

SŽDC s.o., Stavební správa Plzeň

Vedoucí stavby

Ing. Vlček Pavel

Fakturační cena

83 847 640 Kč

Doba výstavby

09/2008 – 04/2009

Rekonstrukce lichého zhlaví na trati Karlovy Vary – Cheb, úprava staničních kolejí, úprava troleje a úprava zabezpečovacího zařízení, byly vloženy nové betonové výhybky.