Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice

Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice

Název projektu

Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice

Investor

Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Západ

Fakturační cena

483 620 810 Kč bez DPH

Doba výstavby

04/2014 – 12/2015

Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení technických parametrů železniční stanice. Týkalo se to zejména rekonstrukce českobudějovického a plzeňského zhlaví a komplexních změn konfigurace kolejiště, včetně rozsáhlé úpravy železničního spodku a odvodnění. V rámci rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v železniční stanici došlo k vybudování dvou nových částečně zastřešených ostrovních nástupišť (místo původních kolejí 2 a 5). Nechybí bezbariérový přístup a podchod včetně jeho prodloužení a vyústění za kolejištěm. Přístup na nástupiště včetně podchodu je zajištěn výtahy pro imobilní cestující.