Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz

Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz

Investor

Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Praha.

Vedoucí stavby

Ing. Pavel Vlček

Fakturační cena

32 000 000 Kč

Doba výstavby

04/2009 – 11/2009

Tato stavba byla specifická v tom, že společnost Chládek & Tintěra, a.s., spolupracovala již u zpracování prováděcí projektové dokumentace, zajišťovala stavební povolení a komplexní inženýrskou činnost. Ač nemáme mnoho zkušeností se zajišťováním formalit pro stavební povolení, se zásluhou společnosti H-PRO, která také ve spolupráci s firmou SUDOP vypracovala prováděcí projektovou dokumentaci, se nám to podařilo.

Dalším velice zajímavým aspektem je geografická poloha stavby. Konec české části pohraničního přechodu je přímo na státní hranici. V roce 2010 se plánuje opětovné propojení dávno zrušeného spojení  (přesněji v roce 1945) mezi Českou republikou (Dolní Poustevna) a SRN (Sebnitz). Takže tato stavba vlastně opětovně příhraničně spojí sousedící národy.

Společnost Chládek & Tintěra, a.s., provedla demontáž starého železničního svršku. Některé prvky výrobně sahaly hluboko do minulého století. Komplexně byl obnoven železniční spodek včetně nového odvodnění v celé železniční stanici Dolní Poustevna. Dále bylo zřízeno nové nástupiště, přístup a k němu nový železniční přejezd. Byla provedena úprava sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.
Nový železniční svršek byl zřízen v hlavní koleji z moderních pražců s pružným upevněním kolejnic. Ve vedlejší koleji byl z důvodů cenových úspor využit užitý materiál.

Pozitivní prvkem stavby byla dobrá spolupráce s místním Obecním úřadem Dolní Poustevna, jelikož propojení obou výše zmíněných hraničních obcí je v zájmu většiny obyvatel.