Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Optimalizace trati u Mariánských Lázní – Cheb

Optimalizace trati u Mariánských Lázní – Cheb

Investor

SŽDC s.o. Praha a České dráhy a.s. Praha

Vedoucí stavby

Roman Kupka

Fakturační cena

61 304 212 Kč

Doba výstavby

08/2008 – 10/2008

Komplexní obnova železničního svršku v žst. Lipová u Chebu lichá strana, obnova kolejí v délce 2 105 m tvar UIC a 850 m tvar S 49 včetně 4 ks výhybek UIC na betonových pražcích a 1 ks výhybky S 49 na dřevěných pražcích.

V km 446,122 jsme namontovaly dvoukolejný železniční přejezd typu STRAIL v šířce 8 400 mm včetně rekonstrukce přilehlé silnice v délce 60 m.