Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Název projektu

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Fakturační cena

409 508 269 Kč

Doba výstavby

01/2010 – 03/2011

Investor

Skanska DS a.s.

Komplexní rekonstrukce železničního svršku a spodku v žst.Stříbro, včetně výhybek, nástupiště, nového zabezpečovacího zařízení, propustku a mostu, rekonstrukce výpravní budovy, nová protihluková stěna.