Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Investor

Skanska DS a.s.

Fakturační cena

409 508 269 Kč

Doba výstavby

01/2010 – 03/2011

Název projektu

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní

Komplexní rekonstrukce železničního svršku a spodku v žst.Stříbro, včetně výhybek, nástupiště, nového zabezpečovacího zařízení, propustku a mostu, rekonstrukce výpravní budovy, nová protihluková stěna.