Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Rudná u Prahy – Jeneček

Oprava traťové koleje a výhybek v úseku Rudná u Prahy – Jeneček

Název projektu

Oprava traťové koleje č.1 a výh.č. 3, 4, 5 v úseku Rudná u Prahy – Jeneček (1. etapa)

Investor

SŽDC, s.o.

Fakturační cena

1 773 305 Kč bez DPH

Doba výstavby

08/2011 – 08/2011

Souvislá výměna pražců v celkovém objemu 1 320 ks novým přídavným zařízením na stroji MHS. Odstranění kolejnicových styků jejich výřezem, posunem kolejnic a převložkováním + výměna vadných kolejnic ve střední části výhybek č.4 a 5.
Svaření koleje do bezstykové koleje v celkové délce 800 m a svaření výhybek.
Celkový počet svárů byl 132. 

Úprava geometrické polohy koleje a výhybek s doplněním štěrku. Rekonstrukce polního přejezdu se zřízením nového živičného krytu.