Reference | Kolejové stavby

Úvod » Reference » Kolejové stavby » Oprava sesunutého náspu u Mutějovic na Rakovnicku

Oprava sesunutého náspu u Mutějovic na Rakovnicku

Název projektu

Havarijní oprava železničního náspu v TÚ Svojetín–Mutějovice

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Fakturační cena

53 679 323 Kč bez DPH

Doba výstavby

08/2015 – 10/2015

Důvodem opravy byl sesunutý násep nad jedním z propustků nedaleko Mutějovic, ke kterému došlo letos v březnu. Sesunutí náspu způsobilo špatně podloží, které bylo převážně jílovité.

Sanaci svahu v délce kolem šedesáti metrů provedl závod kolejových staveb. Nejprve bylo nutné zdemontovat železniční svršek, a to v délce 750 metrů na každou stranu od středu sesuvu. Následně stavbaři odtěžili zhruba patnácti metrový násep. Celkem se jednalo přibližně o 5700 m3 materiálu.

Několikatýdenní odtěžování původního náspu vystřídalo navážení nového materiálu z lomu pro zhotovení nového náspu, jehož pata byla podle projektu rozšířena asi o pět metrů. Nový násep stavbaři vrstvili po 0,25 metru. Každou druhou zhutněnou vrstvu odděluje geomříž. Stávající propustek zrekonstruovali za pomoci systému multi-plate a k zajištění větší stability náspu vytvořili roznášecí lavice.

Železniční svršek v celkové délce kolem 1,5 kilometru je nově zhotoven z betonových pražců a nových kolejnic svařených do bezstykové koleje. Rekonstrukce svršku se dotkla také jednoho železničního přejezdu, který stavbaři opravili během čtyřdenní uzavírky, křižující komunikaci.