Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

Název projektu

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

Fakturační cena

215 696 792 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2009 – 05/2013

Investor

Správa železniční dopravní cesty s.o.

Prováděné práce:

  • Olbramovice – Tomice, železniční svršek a spodek,
  • nástupní a záchranné plochy v koleji u vjezdového a výjezdového portálu Zahradnického tunelu,
  • žst. Votice, železniční svršek,
  • Tomice – Bystřice, železniční propustky v km 126,580 / 126,815 / 127,007,
  • Tomice – Bystřice, zárubní zeď v km 127,080 – 127,172,
  • Benešov – Bystřice, Silniční most v km 132,393.