Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Revitalizace historické návsi a přilehlých ulic Na Stráži , Hřbitovní a Na Hradčanech v obci Tuchlovice

Revitalizace historické návsi a přilehlých ulic Na Stráži , Hřbitovní a Na Hradčanech v obci Tuchlovice

Investor

Obec Tuchlovice

Vedoucí stavby

Leoš Opravil, Petr Zápotocký

Fakturační cena

17 291 303 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2010 – 05/2011