Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Propojení páteřních cyklostezek Labe – Ohře – přívoz Nučničky

Propojení páteřních cyklostezek Labe – Ohře – přívoz Nučničky

Investor

Obec Travčice

Vedoucí stavby

Jan Jelínek, David Valtr

Fakturační cena

5 970 271 Kč bez DPH

Doba výstavby

06/2009 – 11/2009

Jedná se vybudování nástupních mol , včetně výstavby přístupových komunikací , zázemí pro převozníka a občerstvení pro turisty.