Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Peron Hořovice

Peron Hořovice

Investor

Eurovia

Vedoucí stavby

Jan Jelínek DiS., David Valtr

Fakturační cena

8 584 000 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2010 – 05/2011