Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Kanalizace Švermov

Kanalizace Švermov

Investor

Eurovia

Vedoucí stavby

Fridrich Herceg, Pavel Pojezný, Ondřej Paul

Fakturační cena

17 291 308 Kč bez DPH

Doba výstavby

07/2010 – 05/2011