Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Kamenolom Libochovany

Kamenolom Libochovany

Investor

Tarmac

Vedoucí stavby

Fridrich Herceg, Pavel Pojezný

Fakturační cena

12 091 000 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2008 – 12/2008

Jedná se úpravu komunikací vjezdové části kamenolomu v Libochovanech, včetně opravy mostu , zřízení zárubní zdi , veřejného osvětlení a výstavbu nové váhy.