Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Dětské hřiště Srby a Tuchlovice

Dětské hřiště Srby a Tuchlovice

Investor

Obec Tuchlovice

Vedoucí stavby

Leoš Opravil, Petr Zápotocký

Fakturační cena

4 262 694 Kč bez DPH

Doba výstavby

05/2008 – 06/2008

Jde vybudování dětských hřišť v obcích Tuchlovice a Srby.