Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Čistírna odpadních vod v obci Žižice

Čistírna odpadních vod v obci Žižice

Investor

PRO- AQUA CZ, s.r.o.

Vedoucí stavby

Leoš Opravil , Petr Zápotocký

Fakturační cena

9 343 107 Kč bez DPH

Doba výstavby

05/2008 – 09/2008

Jde o železobetonovou konstrukci ČOV včetně kompletního zázemí pro obec Žižice a spádovou oblast