Reference | Inženýrské stavby

Úvod » Reference » Inženýrské stavby » Bezbariérovost ve městě Roudnice nad Labem

Bezbariérovost ve městě Roudnice nad Labem

Investor

Město Roudnice nad Labem

Vedoucí stavby

Fridrich Herceg, Pavel Pojezný

Fakturační cena

8 950 907 Kč bez DPH

Doba výstavby

09/2009 – 11/2009

Jedná se vybudování pěších komunikací v Roudnici nad Labem , včetně bezbariérových přechodů