Výměna trakčního vedení v lomu Sokolovské uhelné

Název projektu

Stavba č. L96 Dopravna J1 (oprava a rekonstrukce)

Fakturační cena

37 013 175 Kč bez DPH

Doba výstavby

03/2013 – 11/2013

Investor

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Přes osm kilometrů trolejí a napájecího vedení včetně zhruba stovky trakčních podpěr a devětadvaceti nosných bran vyměnilo v lomu ve Vintířově na Sokolovsku středisko elektrostaveb. Při takto rozsáhlé rekonstrukci bylo nejnáročnější zkoordinovat všechny práce do předem vymezených výluk.

Hlavním důvodem rekonstrukce trolejí byl špatný stav spodní stavby původních nosných stožárů a nosných bran. Za hranicí životnosti byly také izolátory na vedení. Vzhledem k tomu, že se v této lokalitě počítá s těžbou uhlí až do roku 2035, nebylo jiné řešení než provést generální opravu.

Rekonstrukce trolejí byla provedena v oblasti dopravny J1 vintířovského lomu. Středisko elektrostaveb zahájilo přípravné práce v březnu roku 2012. Nejprve bylo nutné provést zemní práce související s usazením užitých stožárů a nových nosných bran mezi stožáry a následně vše osadit. Stěžejním obdobím celé stavby byla velká čtrnáctidenní výluka na začátku července 2013, během níž došlo k demontáži původních trolejí. V témže časovém období musely být instalovány nové troleje a napájecí vedení.