Renovace rozvodny v železniční stanici Pardubice

Název projektu

Oprava rozvodny NN na TS1 Pardubice

Fakturační cena

4 148 432 Kč bez DPH

Doba výstavby

10/2013 – 11/2013

Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové

Středisko elektrostaveb v krátkém čase zrenovovalo pro pardubickou Správu elektrotechniky a energetiky rozvodnu nízkého napětí, kterou navíc doplnilo o technologii měření přenosů.

Hlavní práce spočívaly v demontáži stávajícího zařízení rozvodny a v montáži nové technologie. Právě spárování nové technologie rozvodny se starým zařízením byl nejnáročnější úkol. Technici museli pracovat velmi rychle, protože docházelo jen k minimálnímu přerušení provozu, a to v krátkém časovém úseku.

Zařízení rozvodny bylo demontováno kompletně v rozsahu nízkého napětí a doplněno o přívod vysokého napětí. Součástí zakázky bylo také zprovoznění objektů a přenosů provozních stavů a ovládání.

Nová technologie rozvodny slouží k napájení civilních a drážních objektů – jako jedna z napájecích stanic pro obvod nádražního komplexu žst. Pardubice. Objednatelem bylo OŘ Hradec Králové, SEE Pardubice.