Reference | Elektrostavby

Úvod » Reference » Elektrostavby » Rekonstrukce silničního mostu v km 230,929 žel. tr. Obrnice – Žatec

Rekonstrukce silničního mostu v km 230,929 žel. tr. Obrnice – Žatec

Investor

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Vedoucí stavby

Jiří Gula

Fakturační cena

3 731 539 Kč bez DPH

Doba výstavby

05/2008 – 12/2008

Projekt řeší zřízení a následnou demontáž neutrálních polí v trakčním vedení kolejí č.1 a 2 v km 230,888 až230,967 železniční tratě č. 160 Obrnice – Žatec – Plzeň.

Tato neutrální pole jsou zřizována na dobu realizace opravy silničního nadjezdu v km 239,929 na silnici č. 15 Most – Lovosice. K návrhu byla použita typová dokumentace a sestavení dle vzorové sestavy „J“ z roku 1989 – 2003 vč. doplňků.