Oprava venkovního osvětlení ve stanici Chodov

Název projektu

SŽDC,s.o. SDC K.Vary – Oprava venkovního osvětlení žst. Chodov

Fakturační cena

5 933 322 Kč bez DPH

Doba výstavby

09/2009 – 05/2010

Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Správa dopravní cesty Karlovy Vary

Jedná se o druhou etapu celkové rekonstrukce osvětlení v žst. Chodov čímž dochází k vybudování nových kabelových tras v celkové délce cca 6000m. Celkové osvětlení stanice je řešeno 3 kusy stožáry OSŽ 20, 15 kusy osvětlovacími stožáry JŽ 10, 27 kusy osvětlení sestavy K na podpěrách trakčního vedení. Ovládání osvětlení bude prováděno z dopravní kanceláře pomocí dotykové obrazovky s možností programovatelných režimů.