Reference | Elektrostavby

Úvod » Reference » Elektrostavby » Oprava venkovního osvětlení v železniční stanici Chodov

Oprava venkovního osvětlení v železniční stanici Chodov

Investor

Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Karlovy Vary

Vedoucí stavby

Tomáš Ryska

Fakturační cena

6 000 000 Kč bez DPH

Doba výstavby

01/2009 – 01/2009

Středisko elektrostaveb realizovalo v roce 2009 složitou stavbu v železniční stanici Chodov, kde byla prováděna oprava venkovního osvětlení železniční zastávky. Celková částka na realizaci byla stanovena na 6 mil. Kč.

Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Karlovy Vary. Projektantem stavby se stal Ing. Jiří Kolář. Za společnost Chládek & Tintěra, a.s., stavbu řídil pan Tomáš Ryska.

Jedná se o druhou etapu celkové rekonstrukce osvětlení v železniční stanici Chodov, čímž dochází k vybudování nových kabelových tras v celkové délce cca 6000 m. Celkové osvětlení stanice je řešeno 3 kusy stožárů OSŽ 20, 15 kusy osvětlovacích stožárů JŽ 10 a 27 kusy osvětlení sestavy K na podpěrách trakčního vedení. Ovládání osvětlení bude prováděno z dopravní kanceláře pomocí dotykové obrazovky s možností programovatelných režimů.