Reference | Elektrostavby

Úvod » Reference » Elektrostavby » Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice

Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice

Investor

Skanska DS a.s. .

Vedoucí stavby

Ryska Tomáš, Sedláček Pavel

Fakturační cena

16 317 590 Kč bez DPH

Doba výstavby

02/2007 – 05/2008

Úpravy rozvodů nn spočívá jednak ve změně napájení žst. tak, že stávající trafostanice se demontuje a nové napájení bude žňové trafostanice ve staniční budově, jednak ve změně způsobených v přeložkách ohledně současné výstavby haly SETO v oblasti nákladového kolejiště.

Úpravy osvětlení žel. stanice spočívá jednak ve změně jeho napájení, jednak ve změně situováni osvětlovacích věží, jednak v rozšíření osvětlení žst. o tři věže na pražském zhlaví z důvodů posunu výhybek směrem ze stanice, a jednak v obnově el. zařízení stávajících věží. Dále se z důvodu změny kolejiště přesunou věže č. 13 a č. 17 a to ták, že se stávající demontují a instalují nové.

Nové osvětlení ostrovních nástupišť po zrušení zastřešení „vlaštovkami" bude zajištěno osvětlovacími sklopnými stožarky typu Radek s výbojkovými svítidly o výkonu 100 W. Počet kusů je 14. Osvětlení zastřešení včetně osvětlených nápisů názvů stanic je řešeno v osvětlení podchodu (viz SO 11-7-10). Napájení je navrženo z rozvod ze stykačového vývodu. Stykač je ovládán z ovládacího rozvaděče ROS v dopravní kanceláři