Jsme Chládek & Tintěra,
česká stavební firma z Litoměřic

Už 34 let patříme mezi přední dodavatele železničních staveb

Stavíme a rekonstruujeme železniční tratě, mosty, lávky, cyklostezky, silnice, budovy. Chceme, abyste se na svých cestách cítili bezpečně a komfortně.

Z velkých infrastrukturálních staveb jsme v uplynulé době dokončili
čtyři velké projekty:

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů
v železniční stanici Roudnice nad Labem

Rekonstrukce tramvajové trati Most-Litvínov

Modernizace železničního uzlu v Plzni, 5. stavba, Lobzy-Koterov

Rekonstrukce železniční stanice Bohosudov

V prosinci 2023 jsme úspěšně dokončili stavbu Rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Teplice v Čechách v hodnotě 240 milionů korun. Za tuto stavbu jsme v soutěži Železniční stavba roku obdrželi vítěznou cenu v kategorii Rekonstrukce historických staveb.

Připravujeme také dva developerské projekty, a to výstavbu rodinných
a bytových domů v lokalitě královských Litoměřic pod horou Radobýl.

Zaměstnáváme na 380 odborníků mnoha profesí.

Dlouholetou spoluprací se SPŠ a VOŠ strojní, stavební a dopravní Děčín
se podílíme na výchově a zapracování techniků v oboru železničního stavitelství. Z této a dalších škol pochází mnoho našich kolegů.

Významnou část našich referencí tvoří státní zakázky a zakázky z krajů, měst a obcí. Stále více se ale zaměřujeme na spolupráci se soukromým sektorem, a to jak v oblasti železničního, tak v oblasti pozemního stavitelství. Mezi významné zakázky
ze soukromého sektoru posledních let je vybudování železniční vlečky do areálu společnosti KLAUS Timber, a.s., největšího výrobce dřevěných plaket, která si v roce 2019 ve Dvorci u Nepomuku, v těsné blízkosti železniční stanice Nepomuk, vybudovala zcela nový výrobní areál a vsadila tak na železniční dopravu. Další stavbou je nová mycí linka železničních kolejových vozidel pro národního dopravce České dráhy, kterou jsme vybudovali spolu se společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Tato stavba o obslužností 24 vozidel za 24 hodin výrazně přispěla
ke zlepšení ekologických aspektů údržby vozidel v regionu. Z 80 %, což je úspora
2 400 l vody na jeden mycí cyklus, využívá recyklovanou vodu.

Organizační struktura